About Sonderus LT

UAB Sonderus LT – cutting edge Technology Company developing advanced homeland security (HLS) systems that include RADAR, Visual and AI.

Subsidiary of Seraphim Optronics Ltd (RICOR group) was opened as R&D center based in Vilnius, Lithuania.

As part of Seraphim present in the Baltic area we are operating as sales and marketing front office for Seraphim activity.

Representative of InnoSent.

Active Markets – HLS Security and Defense, Smart Transportation

About Seraphim Optronics

Seraphim Optronics specializes in manufacturing autonomous and unattended systems for collecting intelligence and surveillance missions

Seraphim’s solutions combining multi sensors with high connectivity level to unify systems using In- House Sensors hardware and C&C Software

Active Markets – HLS Security and Defense

Founded 1996

Representation of InnoSent Radar Sensor Technology

The future relies on intelligent technologies for more convenience and security. That’s why innovative radar technology is more popular than ever. For years, radar technology has been employing automation and smart solutions, mostly inconspicuously, to enhance everyday life. The possible uses of RADAR applications are diverse and undergoing continuous development. Since 1999, InnoSenT GmbH has been developing and producing high-quality radar sensors and is considered a technological powerhouse in the industry. InnoSenT is one of the leading radar technology companies worldwide and impresses international B2B customers with their expert status, high-speed innovation, and high quality. Alongside clever, industrial radar applications, the future-oriented company develops driver assistance systems for the automotive sector and offers years of expertise as an EMS service provider.

Current Project

2018 m. rugpjūčio 8 d. su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta sutartis Nr. S-01.2.1-LVPA-T-848-01-0002, kuria įmonei skirtas 1 627 988,90 Eur. finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „SMART FDI“.

Projektu norima sukurti unikalų produktą HALO, skirtą stebėsenai ir saugumo  užtikrinimui. Projektu bus sukurta optinius ir radarų jutiklius apjungianti sistema, kuri užtikrins pastovų stebėjimą realiu laiku ir lauko sąlygomis. Projekto metu vykdant MTEP veiklas bus siekiama ne tik apjunti jutiklius, bet ir išsiaiškinti kokiems parametrams esant sistema veikia efektyviausiai ją naudojant kaip mobilų įrenginį. Pasaulyje yra nemažai atskirai veikiančių ir mobilių radarų, tačiau nei vienas iš jų neturi pilno funkcionalumo, kuris planuojamas HALO produktui, ypač savybės identifikuoti svarbius objektus (žmones ar transporto priemones) siekiant išvengti netikrų pavojaus signalų.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021.08.07